Cena ropy naftowej – Gdy będzie zmieniał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku?

Cena ropy naftowej – Gdy będzie zmieniał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku?

26 kwietnia, 2020 0 przez Doradca Finansowy

Cena ropy naftowej – Kiedy będzie obracał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku? Zmiany cen ropy naftowej są właśnie dla wielu inwestorów istotniejszym czynnikiem przychodzącym na ukierunkowanie globalnego wzrostu niż dane ekonomiczne, lub też trendy na rynkach obligacji oraz walutowym.

Cena ropy naftowej – Kiedy będzie obracał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku?

Kiedy popyt na ropę naftową rośnie, gospodarka przyspiesza. Przynajmniej powtarza się, że powyższe zdanie jest jasne. Nie wymaga obecne żyć jednak zawsze prawda.

Na wartość ropy naftowej nie wpływają wyłącznie zmiany oferty a popytu. Prognoza zawsze jest kompromis pomiędzy rzeczywistością a wyobrażeniem, między faktycznym popytem a spekulacjami. Rynek ropy naftowej oferuje inwestorom szerokie szansy.

Ropa naftowa już od kilku dziesięcioleci jest wszechstronnie wykorzystywanym środkiem na świecie, natomiast jej wartość ma silny zysk na światową gospodarkę. Wielu inwestorów interesują prognozy wzroście ceny ropy naftowej na lata 2019 i 2020.

Jak zarobić na taniejącej ropie?

W niniejszym artykule przeanalizujemy, jakiego wzroście cen czarnego złota możemy oczekiwać w latach 2019 i 2020. Przyjrzymy się zarówno wskaźnikom fundamentalnym, kiedy i sygnałom technicznym, które można odczytać z wykresów.

Czym jest ropa naftowa?
Ropa naftowa jest z reguły lepką cieczą o wysokim zastosowaniu. Jest polecana jako paliwo, smar, izolacja elektryczna, znajduje zastosowanie chociażby w przemyśle spożywczym. W swym artykule skoncentrujemy się oczywiście przede wszystkim na ropie naftowej stosowanej jako paliwo napędowe.

Rodzaje ropy naftowej różnią się pod względem składu i jedyne klienty mogą liczyć ponad sto różnych węglowodorów. Proporcje w których dane momenty wydobywają się w chłodnej ropie naftowej stanowią o jej specyfikach i wartościach. Ważnym wskaźnikiem jest gęstość API oraz zawartość siarki.

Duża zawartość siarki jest głównie nieplanowana i odpowiednie są dalsze operacje w procesie rafinacji zapewniające jej rozwiązaniu. Dlatego też surowa, lekka ropa jest piękniejsza niż kwaśna. Oprócz tego występuje i większy popyt na swobodniejsze warianty, takie jak benzyna, co wpływa, że lekkie rodzaje ropy naftowej są ogólnie droższe.

Choć popyt na ciężką ropę naftową żyje w sukcesu wyższego popytu na olej napędowy, najwyższa jest cena lekkiej, surowej ropy, takiej jak Brent i West Texas Intermediate (WTI). Mimo iż te dwa rodzaje nie osiągają najwyższej światowej produkcji, są najważniejsze.

Rodzaje ropy naftowej
Istnieją 2 rodzaje ropy naftowej sprzedawanej jako produkt na rynkach finansowych. Najmodniejszą a najczęściej handlowaną jest amerykańska ropa naftowa nazywana WTI. Innym znanym modelem jest ropa Brent. Wszelki rodzaj ropy naftowej jest nasza własną, swoją cenę.

West Texas Intermediate (WTI)
Lekka, słodka ropa (WTI) jest wszechstronnie używana w amerykańskich rafineriach i uznawana za ważny miernik cen ropy. WTI to naturalna ropa naftowa o wielkim wskaźniku gęstości API także z grubą zawartością siarki. Gęstość API określa gęstość danej ropy w porównaniu z wodą. Ropą WTI handlują na całą miarę koncerny naftowe oraz inwestorzy.

Większość transakcji robi się za pośrednictwem futures zapewnianych przez CME Group. Futures na WTI są – już po E-Mini i ZN futures – najpopularniejszymi futures na świecie

WSKAZÓWKA LYNX: Fizyczne dostarczenie ropy naftowej WTI jest teoretycznie możliwe, a jeśli handlujesz WTI za pośrednictwem LYNX, twoje pozycje futures ze zbliżającym się terminem zrobienia są automatycznie zamykane, żeby zapobiec fizycznemu dostarczeniu.

Większość tego rodzaju ropy znajduje się w Cushing – ważnym centrum przemysłu naftowego w Oklahomie.

Spotykają się tam duże zbiorniki podłączone do rurociągów dostarczających ropę naftową do całkowitych obszarów w stopniach Zjednoczonych. WTI jest istotnym surowcem dla rafinerii na środkowym zachodzie Stanów Zjednoczonych także na wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej. Dla inwestorów w ropę naftowym może żyć więc interesujące śledzenie zasobów ropy powiązanej z sercem w Cushing. Poziom zasobów ogłaszany stanowi w dowolną środę o 16:30.

Ropa Brent
Ropa naftowa Brent jest istotnym punktem odniesienia dla cen ropy w Europie, Afryce także na Środkowym Wschodzie. Nazwa przedstawia się od miejsca naftowego Brent na Morzu Północnym. To miejsce naftowe, chodzące do firmy Royal Dutch Shell, było raz drinku z najbardziej korzystnych pól naftowych w Całej Brytanii, ale większość odwiertów została od tego okresu wycofana z obsłudze.

Korelacja pomiędzy rozwojem cen tych dwóch futures jest wysoka, natomiast w tych latach wielokrotnie doświadczyliśmy sytuacji, w której ropa Brent stanowiła o ponad 10 USD większa niż cena ropy WTI. Różnica cenowa wynosi aktualnie około 6 USD. Różnice te zrobione są przez ofertę a popyt, z dostawami czy składowaniem ropy naftowej włącznie. Dla traderów interesujące może żyć postrzeganie na spread (różnicę w sumie) tych dwóch futures.

Popyt na ropę naftową wciąż jest. Czy jest i podaż?
Popyt na ropę naftową jest od dziesięcioleci, a cena ropy nie jest na największym stopniu w przeszłości. Również nie wszystkie firmy aktywnie działające w niniejszej dziedziny optymalnie wykorzystują zwiększony popyta na ropę. Ostatecznie inwestorzy coraz częściej wiążą się na stałych alternatywach, a wielu producentów ropy naftowej w współczesnym okresie znacząco obniżyło nasze inwestycje w następne miejsca naftowe.

Zapasy ropy naftowej pomimo to ciągle rosną, tak samo jak produkcja. Produkcja często pochodzi a z USA, gdzie wybuchła tzw. łupkowa rewolucja. Wiele tradycyjnych lokat w obcych dziedzinach światach zostało zlikwidowanych ze względu na rozwój wydobycia ropy łupkowej, ponadto inwestycje w chłodną ropę są zagrożone zarówno ze względu na bardziej silną politykę klimatyczną.

Co w tych latach było nacisk na wartość ropy naftowej?
Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) jest pewna, iż w nadchodzących latach zarówno wzrost gospodarczy, kiedy i popyt na ropę naftową zostaną utrzymane. Zwracają lecz również opinię na ostatnie, iż na targu istnieje dziś wiele różnych dostaw, kiedy amerykańska produkcja ropy naftowej szybko jest. Ropa łupkowa pozyskiwana jest tu często z ziemi. Łupkowa rewolucja rozpoczęła się w 2014 roku za sprawą gwałtownego wzrostu cen ropy.

Ów sposób wydobycia ropy był to zyskowny, mimo wielkich kosztów produkcyjnych. Po tym, jak dobre stało się wydobywanie ropy ze skał łupkowych, na targu pojawiło się wiele nowych firm naftowych, co zaniepokoiło państwo Bliskiego Wschodu, które odpowiedziały odkręceniem kurka do oporu.

Produkcja ropy łupkowej kosztuje bardzo niż praca ropy na Środkowym Wschodzie. Skutkiem tego stanowił spadek cen ropy z jakiś 110 USD za baryłkę do 30 USD za baryłkę na startu 2016 roku.

OPEC miała okazję, iż w ten zabieg zniszczy producentów ropy łupkowej, co jednak się nie udało. Producenci ropy łupkowej opracowali tańsze a daleko skuteczne procedury wydobycia, więc właśnie są w okresie osiągać sukcesy nawet przy niższej cenie ropy naftowej. Dla tej linie ekstrakcji ropy ważna jest okazję szybkiego zwiększenia produkcji.

Producenci ropy łupkowej mogą dzięki temu szybko reagować na wzrost/spadek cen, pomimo iż nierzadko są to stosunkowo małe firmy. Ameryka produkuje już ponad 12 milionów baryłek ropy dziennie, co czyni poziom nieobserwowany od początku lat siedemdziesiątych. Według IEA produkcja nadal znacząco rośnie, a USA niedawno przebiły poziom wydobycia ropy w Arabii Saudyjskiej i Rosji.

Czy cena ropy naftowej może powrócić do gustu 100 USD za baryłkę?
Jak wspomniano wysoce, wzrost produkcji ropy łupkowej jest pewnym z początków, dla których cena ropy od 2014 roku o tyle spadła. Cena końcowa producentów z łupków na moment spadła do jakiś 30 USD za baryłkę, ale dziś jest podkreślana na stanie około 50 USD za baryłkę. W oddzieleniu od ropy wydobywanej głębinowo, produkcję ropy łupkowej można szybko zwiększać, kiedy cena ropy wzrośnie.

Skutkuje to tym, że cena ropy nie może szybko szybko mieć wyższych stopni. Nawet mały wzrost cen ropy realizuje w klubie z tym do większej oferty na targu. Złoża łupkowe różnią się zresztą od zwykłych pól naftowych. Szybciej ulegają eksploatacji, dlatego niezbędne są większe inwestycje w sensu alokacji nowych złóż i mieszkania poziomu produkcji.

Nawet mimo spadających kosztów dzięki dzisiejszym technologiom wydobywczym IEA nie przewiduje nowych inwestycji poza terytorium USA, też są jednak potrzebne do dotrzymania tempa żyjącemu popytowi po 2020 roku. Poniższa grafika pokazuje, że popyt na ropę prawdopodobnie będzie rósł aż do 2025 roku oraz ogólnie długoterminowo utrzymuje się na ogromnym stopniu.

Później popyt będzie stopniowo spadać, a tempo tego kryzysu będzie w istotnym stopniu zależało na rozpoczęciu alternatywnych źródeł energii. Gdy lecz nie będą uważały znaczenia nowe inwestycje, przyspieszy to spadek.

Poniższa grafika pokazuje również, że ta produkcja ropy może w bieżącym roku osiągnąć punkt kulminacyjny. Z wykresu jasno wynika, iż w nadchodzących dziesięcioleciach niezbędne będą długie inwestycje, by zaspokoić rosnący popyt. Gdy tylko zostaną otwarte nowe złoża ropy naftowej, produkcja ponownie naturalnie wzrośnie i szczyt produkcji że odnaleźć się wysoce niż w bieżącym roku.

Liczy się, iż w sukcesu nowych złóż i (jeszcze) zatwierdzonych projektów podaż osiągnie szczytowe cen około 2030 roku.

Wpływ członków OPEC
OPEC wbrew temu mama się ograniczyć produkcję, żeby utrzymać ceny ropy na zdrowym poziomie. Początkiem tego jest fakt, że część tych regionów korzysta z chwila większych, a przynajmniej stabilnych cen ropy naftowej. Według OPEC przemysł naftowy powinien w układzie najbliższych 20 lat zainwestować ponad 11 000 miliardów USD. Jeśli producenci ropy tego nie zrobią, ofertę na targu będzie niewielka.

Producenci ropy łupkowej w tych latach w zasadzie zainwestowali dość duży kapitał, by zaspokoić stale rosnący popyt. OPEC stwierdza również, że popyt wciąż jest mimo rosnącej liczb aut elektrycznych. OPEC pisze, że zwłaszcza olbrzymia ekspansja transportu lotniczego idzie do zwiększenia popytu na ropę naftową, jakiego nie może zredukować nawet zwiększenie udziału alternatywnych źródeł energii.

Z momentu niskiej ceny ropy w 2016 roku OPEC stara się stymulować wzrost trendu naftowego. Potrzebuje to kupić poprzez porozumienie o ograniczeniu produkcji zawarte przez kraje OPEC. Niemniej, nie całe te regiony przestrzegają owego porozumienia – na przykład Iran i Irak. Z tamtej części USA oraz indywidualne kraje stale produkują jeszcze więcej ropy naftowej, co wpływa, iż jej wartość mimo starań członków OPEC zachowuje równowagę, utrzymując się na etapie pomiędzy 45 i 75 USD za baryłkę.

Jak obracał się kurs cen ropy naftowej w przeszłości?
Kurs cen ropy na odległości lat od 1985 do 2004 wahał się pomiędzy 12 a 35 USD. Po tym, jak cena ropy gwałtownie skoczyła w 2004 do gustu ponad 35USD, nastąpił dynamiczny rozwój wartości. W 2008 roku cena osiągnęła poziom 140 USD za baryłkę.

W terminie kryzysu finansowego cena spadła do jakiś 40 USD za baryłkę. Niedługo po tym spotkało jej utrwalenie na poziomie ponad 100 USD za baryłkę a wartość zakończyła się w miejscowościach tego stylu aż do połowy 2014 roku.

Ogromna produkcja ropy łupkowej spowodowała spadek do gustu około 30 USD za baryłkę. W tych latach cena ropy na giełdzie stopniowo się obniżała wskutek ograniczeń produkcji OPEC.

Jakiego wzroście ceny ropy naftowej można wyglądać w 2020 roku?
Przewidywanie wzroście wartości w sukcesu ropy naftowej jest szczególnie niebezpieczne. Wartość ropy chce od wielkiej liczb czynników gospodarczych i rozwoju tej dziedziny. Na wartość ropy oddziałują i wydarzenia geopolityczne. Dotychczas analizowaliśmy głównie oczekiwania odnośnie rozwoju oferty a popytu. Wpływy geopolityczne są jednak równie istotnym czynnikiem w sukcesu zmian cen ropy.

Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) wprowadzi 1. stycznia 2020 nowe przepisy. IMO jest organizacją ONZ, interesującą się transportem na całkowitym świecie. Prosi ona ograniczenia emisji na wodach międzynarodowych. Sektor morski będzie musiał obniżyć emisję siarki o ponad 80% poprzez wejście na paliwa z mniejszą zawartością siarki. Przepisy IMO spowodują poprzez ostatnie skuteczne obniżenie siarki w ropie naftowej w 2020 roku.

Sektor morski płaci za połowę światowego popytu na wytwarzany z ropy naftowej olej opałowy. Przepisy IMO znacząco wpłyną na wartości oraz dostępność paliw, których dotyczą. Liczy się, że koszty morskiego transportu towarowego wzrosną, ponieważ sektor morski używa droższych paliw, co będzie stanowiło szeroki wpływ na światową gospodarkę.

Rosnący popyt na alternatywne źródła energii doprowadzi do wzrostu presji cenowej na paliwa, takie jak olej napędowy, jak zarówno na wzór na wartości biletów lotniczych.

Kiedy można inwestować w ropę naftową?
Na wartość ropy można reagować na chwila sposobów, które właśnie stopniowo przeanalizujemy.

Futures
Najłatwiej osiągalne dla inwestorów są kontrakty futures na łatwą, słodką surową ropę naftową (CL) za pośrednictwem NYMEX. Dane na materiał cen tych związków są łatwe w LYNX w okresie rzeczywistym, jeżeli subskrybujesz US Value Bundle. Te dane odnośnie kursów wymiany są bezpłatne pod warunkiem, że miesięcznie ponosisz 30 USD kosztów transakcyjnych (albo ekwiwalent w przeciwnej walucie).

Gdyby tego nie zrobisz, zostanie naliczona opłata 10 USD. Naftowe futures mają mnożnik 1000, co świadczy, że pewien kontrakt reprezentuje 1000 baryłek ropy. Każda zmiana punktowa ceny ropy oznacza więc wartość 1 000 USD. Przy wielkości ticku 0,01 różnica cenowa wynosi więc 10 USD, przy czym LYNX nalicza opłatę transakcyjną w wysokości 3,50 USD za kontrakt.

Ponieważ fizyczne dostarczenie dla większości inwestorów jest nielubiane, sieć handlowa LYNX TWS automatycznie zamknie pozycję, jak było dotrzeć do produkcji fizycznego dostarczenia.

Opcje i certyfikaty turbo
Opcje i certyfikaty turbo to dodatkowe derywaty umożliwiające ci mówić na wahania ceny ropy naftowej. Produkty te możesz oczywiście kupować oraz sprzedawać za pośrednictwem sieci handlowej LYNX. Tymi produktami często handluje się przy zastosowaniu dużego efektu dźwigni, dlatego należy zachować ostrożność.

Inwestuj w ropę naftową za pośrednictwem ETF
Inwestor defensywny za pośrednictwem funduszy giełdowych może mówić na wartość ropy naftowej lub cenę akcji spółek, które tworzą w niniejszej branży.

ETF, które poszukują cenę ropy
United States Oil Fund (USO)
VelocityShares 3x Long Crude Oil ETN
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
ETF inwestujące w działalności ropy naftowej:

Energy Select Sector SPDR Fund
Vanguard Energy ETF
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
Inwestowanie w działalności ropy naftowej
Oczywiście możesz inwestować i w części spółek naftowych, aby być wolnym w dziedzinie naftowej. Zatem w oczywisty sposób zwiększa ponoszone przez ciebie ryzyko, ale także potencjalne zyski. Kilka przykładów akcji spółek skutecznych w dziedzinie naftowej:

China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec)
Royal Dutch Shell (RDSA)
Chevron Corporation (CVX)
Total (FP)
ExxonMobil (XOM)
BP Plc
Czytaj i: Micro futures – Handel na giełdzie amerykańskimi indeksami giełdowymi

Podsumowanie naszej prognozy cen ropy w 2020 roku
Jak szybko sygnalizowaliśmy: zwykle w sukcesu towarów trendy nie zawsze są pod wpływem logicznych impulsów. Niemniej ruchy mogą żyć mocno intensywne. Obecnie trend jest trochę spadkowy. Ale nic takiego jak pewne prognozy na giełdzie nie istnieje.

Jeżeli będziemy uważać, że wymagania i możliwości, które podnosiły cenę ropy na przełomie roku, obecnie są za nami, a sprawa jest dzisiaj też bardziej negatywna, cena ropy w nadchodzących miesiącach może daleko się osłabić

Inwestowanie w ropę naftową za pośrednictwem LYNX
LYNX oferuje dużo możliwości handlu na ropie naftowej, także za pośrednictwem kontraktów futures lub akcji producentów ropy na domowych giełdach. To odpowiada swym klientom wysoki wolumen zakupu i mały spread.

Niezależnie od tego czy masz się tradingiem, czy istniejesz inwestorem długoterminowym, możesz wygrać z specjalnej oferty LYNX, ponieważ gwarantujemy ci handel akcjami, ETF, futures, opcjami , CFD, albo na forex po korzystnych prowizjach.

W LYNX możesz handlować w okresie rzeczywistym, mając z własnych profesjonalnych platform.

Chcesz przeliczyć zagraniczne ceny akcji lub ceny ETF na euro? Skorzystaj zatem z przelicznika walutowego obsługującego ponad 130 walut.

Ponadto regularnie publikujemy dla ciebie dobre materiały edukacyjne i profesjonalne webinary w obszarze handlu na opcjach, akcjach i platformy transakcyjnej.

Zobacz również Oil Profit