Dokumenty wymagane przez firmy pożyczkowe

Dokumenty wymagane przez firmy pożyczkowe

12 kwietnia, 2019 0 przez Doradca Finansowy

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę Firmy pożyczkowe najchętniej udzielają pożyczek osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Pewność stabilności zatrudnienia w przypadku takich osób jest bardzo duża, więc i ryzyko utraty dochodów jest niskie. Wśród wymaganych dokumentów wymienić należy aktualne zaświadczenie o zarobkach, wyciąg z konta z potwierdzeniem trzech ostatnich wpływów wynagrodzenia oraz dowód osobisty.

Dokumenty wymagane przez firmy pożyczkowe

Warto sprawdzić, jakich informacji na zaświadczeniu wymaga firma pożyczkowa. Wymagania te są bardzo różne, podobnie jak wzory zaświadczeń o zarobkach.

Osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia / o dzieło

W nieco mniej komfortowej sytuacji znajdują się osoby zatrudnione na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia. Pożyczki pozabankowe nie są udzielane bardzo chętnie na podstawie tylko tego dochodu, jednak i to się zmienia na korzyść pożyczkobiorców. Coraz większa ilość firm akceptuje te dochody na równi z tymi, które osiągane są z umowy o pracę na czas nieokreślony. Firma pożyczkowa wymagać będzie umowy podpisanej z pracodawcą, zaświadczenia o zarobkach lub rachunków za ostatnie 3-6 miesięcy. Do tego niezbędne będzie dostarczenie wyciągu z konta z potwierdzeniem wpływów za wymagany okres no i oczywiście dowód osobisty, potwierdzający naszą tożsamość.

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą

Podobnie jak w poprzednich przypadkach, najważniejszym dokumentem będzie dowód osobisty. W przypadku dochodów osiąganych z działalności gospodarczej niezbędne będzie wskazanie wypisu z bazy CEIDG. Dodatkowo konieczne będzie przedstawienie informacji na temat osiąganych dochodów – w formie wyciągu z konta bankowego lub ksiąg handlowych. W przypadku większych pożyczek pożyczkodawcy mogą zażądać dostarczenia dodatkowych dokumentów potwierdzających brak zaległości w płatnościach do ZUS i US. Niestety ze względu na niską spłacalność w tej grupie, często firmy pożyczkowe ograniczają maksymalne kwoty pożyczek lub wymagają bardzo dużej ilości dokumentów.

Osoby będące na emeryturze lub rencie

W przypadku osób osiągających dochody z tytułu emerytury lub renty konieczne będzie udokumentowanie ich, najczęściej w postaci ostatniej waloryzacji emerytury lub renty, trzech ostatnich wpływów emerytury lub renty na konto bankowe (zamiast nich można dostarczyć paski potwierdzające wpłatę środków przez listonosza) oraz legitymacji emeryta/rencisty. Oczywiście niezbędne jest również dostarczenie dowodu osobistego. Pamiętajmy jednak, że firmy pożyczkowe mogą mieć ograniczenia związane z poziomem dochodów, wiekiem pożyczkobiorcy czy rodzajem świadczenia – w takich wypadkach nie każdy wniosek złożony w firmie pożyczkowej będzie rozpatrzony pozytywnie.

Osoby osiągające dochody z rolnictwa

Gdy głównym źródłem osiąganych dochodów jest rolnictwo, to warto przygotować dokumenty związane z tym faktem. W grę wchodzą dokumenty z wyliczonymi dochodami gospodarstwa, informacje na temat dopłat bezpośrednich czy faktury ze sprzedaży płodów rolnych. Dobrym potwierdzeniem ich osiągania są wpływy na konto bankowe. Oczywiście nie możemy zapominać o dowodzie osobistym. Czasem pożyczkodawca będzie chciał poznać numer księgi wieczystej naszej nieruchomości – dzięki temu dowie się, czy faktycznie gospodarstwo należy do nas i być może zaproponuje o wiele tańszą pożyczkę z zabezpieczeniem hipotecznym.