Nowy dowód osobisty i problemy z nim związane

Nowy dowód osobisty i problemy z nim związane

12 kwietnia, 2019 0 przez Doradca Finansowy

Nowe dowody osobiste nie zawierają już wszystkich istotnych informacji takich jak wzór podpisu i adres zameldowania. W porównaniu do poprzednich dowodów, te nowe mogą utrudnić procedurę kredytowania w banku ze względu na konieczność okazania dodatkowych dokumentów, potwierdzających to co wcześniej byłoby dostępne z poziomu dowodu osobistego.

Nowy dowód osobisty i problemy z nim związane

 

Pół biedy, jeśli zainteresowany wzięciem kredytu jest stałym klientem banku i posiada w nim już np. konto lub zaciągnięty kredyt. Gorzej w przypadku jeśli w banku pojawiamy się pierwszy raz. W takim przypadku musisz liczyć się z tym, że bank zamiast ułatwić wzięcie kredytu będzie starał zabezpieczyć się przed wyłudzeniem kredytu. To nie wina banku, a samego wzoru dokumentu, który wymusił na bankach dodatkowy system zabezpieczania.

Nowy wzór dowodu osobistego obowiązuje od 1 marca 2015 roku. Na dokumencie nie ma już adresu zameldowania, wzoru podpisu, danych o kolorze oczu oraz wzroście.

Zmianom uległ również tryb wydawania dokumenty, a mianowicie od marca 2015 roku taki dokument każdy może wyrobić w dowolnym urzędzie gminy, nie tylko w miejscowości, w której petent jest zameldowany. To znaczne ułatwienie ze względu na dzisiejszy, mobilny model życia wielu Polaków. Nowy dowód osobisty odbierzemy w tym samym urzędzie, w którym złożyliśmy wniosek o jego wydanie. Jest to możliwe za sprawą opracowania nowego Systemu Rejestrów Państwowych, który powstał po to, aby połączyć najważniejsze rejestry państwowe: PESEL, rejestr dowodów osobistych oraz aktów stanu cywilnego.

W związku z wprowadzeniem nowego dowodu osobistego pojawiła się również możliwość sprawdzenia on-line, czy nasz dowód jest gotowy do odebrania. Jest to możliwe za pośrednictwem strony internetowej www.obywatel.gov.pl. Wpisując w odpowiedniej zakładce o nazwie „Dowody osobiste” odpowiedni numer, zawarty na potwierdzeniu złożenia wniosku, otrzymamy informacje o stanie produkcji naszego nowego dowodu osobistego. Usługa ta jest oczywiście bezpłatna, a ponadto nie wiążę się z koniecznością rejestracji lub logowania przy użyciu naszych innych danych.
Nowy dowód osobisty budzi jednak obawy wśród bankowców, ponieważ do przeprowadzenia całej procedury kredytowej niezbędne jest ustalenie adresu zameldowania i potwierdzenia tożsamości.

Jak tego dokonać, skoro dokument, który wcześniej służył tym działaniom już nie zawiera odpowiednich danych? Każdy klient banku powinien liczyć się z tym, że w momencie składania wniosku zostanie poproszony o inny dokument potwierdzający jego adres zameldowania lub tożsamość. Takie wymogi są konieczne ze względu na bezpieczeństwo klientów i ochronę banków przed oszustami, którzy próbować będą wykorzystać brak zawarcia istotnych, z punktu widzenia wnioskujących o kredyt, informacji zawartych w nowych dowodach osobistych.

Do marca 2015 banki słusznie mogły zakładać, że adres zameldowania kredytobiorcy zawarty w dowodzie jest aktualny. Taki stan rzeczy gwarantowały przepisy prawa zawarte w ustawie o ewidencji ludności, które stanowiły, że w przypadku zmiany miejsca zamieszkania należało wymienić dowód na nowy, zawierający aktualne dane w czasie nie dłuższym niż 60 dni. Po 1 marca 2015 taka procedura nie jest już wymagana.

Zmiany przepisów skutkować mogą różnym skomplikowaniem procesu kredytowania, który jednak zależeć będzie indywidualnie od każdego banku. Banki bowiem oceniając zdolność kredytową kierują się różnymi zmiennymi, tak samo może być w przypadku dokumentów, które niezbędne będą do zaciągnięcia kredytu. Wiele zależeć może od stopnia ryzyka, ocenionego przez bank w stosunku do zawarcia umowy pożyczkowej z konkretnym klientem. W przypadku, gdy klient otrzymał już wcześniej pomoc w banku, w którym wnioskuje po kolejną – ryzyko oszustwa jest minimalne i być może wystarczy jedynie nowy dowód osobisty lub zwykłe zaświadczenie o miejscu zameldowania wydane przez odpowiedni Urząd Gminy lub miasta, aby wydać pozytywną decyzję o przyznaniu kredytu. Inaczej mają się sprawy, gdy klient odwiedza bank po raz pierwszy. W takim przypadku może być wymagane przez niego przedstawienie zarówno zaświadczenia o miejscu zameldowania jak i innych odpowiednich dokumentów, potwierdzających jego adres zamieszkania np. opłacane rachunki za prąd na jego nazwisko. W celu potwierdzenia tożsamości klienta, banki mogą wymagać również prawa jazdy lub innego dokumentu wydanego przez organ państwowy.

Nasuwa się pytanie: po co bankom tak szczegółowa weryfikacja naszych danych?
Odpowiedź jest bardzo prosta i wynika z obowiązków dotyczących należytej identyfikacji tożsamości i adresu klientów, nałożonych na banki przez ustawodawcę.

Wiele jest przypadków, kiedy to oszuści próbują posługiwać się skradzionymi dowodami osobistymi, w celu zaciągnięcia za ich pomocą kredytu lub innego zobowiązania finansowego. Aby taka sytuacja miała miejsce, konieczna jest zbieżność wyglądu pomiędzy oszustem a okradzionym z dowodu, jednak takie sytuacje mają miejsce, a niejednokrotnie są one wynikiem zaplanowanej akcji, trwającej dłuższy czas. Banki, sprawdzając tożsamość swoich klientów chronią ich przed nieuczciwymi incydentami.

Zobacz również pożyczki na świadczenia pielegnacyjne

Osoby, które natomiast narzekają na wymaganie przez banki adresu zameldowania, powinny wiedzieć czemu służy taki wymóg. Dotyczy on problemu komunikacji z klientem i informowania go o zmianach w umowach lub zaległościach ze spłatą. Często zdarza się, że bank wysyła tak cenne informacje na adres, pod którym klient banku dawno już nie mieszka. Rzadko, choć zdarza się, że z powodu zaległości na koncie wszczęta zostaje procedura egzekucyjna, o której klient nie został nawet na czas poinformowany. Wynika to z fakt, że obowiązek meldunkowy to często jedynie wpis w dowodzie, a faktyczny adres zamieszkania jest zupełnie od niego inny. Gdyby jednak adres nie był w ogóle wymagany, nie sposób byłoby poinformować zainteresowaną osobą w żaden sposób.