Zatrudnij Ukraińców do pracy w Niemczech

Zatrudnij Ukraińców do pracy w Niemczech

18 maja, 2019 0 przez Doradca Finansowy

Zatrudnienie cudzoziemców (m.in. Ukraińców, Białorusinów, Gruzinów, Rosjan, Mołdawian) w Niemczech. Delegowanie pracowników spoza Unii do pozycji w następującym kraju Unii Europejskiej. Polscy pracodawcy mają nadzieję kierowania do lekturze za granicą polskich ludzi jak i obywateli innych państw trzecich niebędących członkami Unii Europejskiej.

Zatrudnij Ukraińców do pracy w Niemczech

Z koncentracje na zainteresowanie lokalnym rynkiem pracy obywateli Ukrainy, więc oni są najczęściej delegowanymi do lekturze za granicą cudzoziemcami przez naszych pracodawców.

Delegowanie jest odpowiednią formą wysłania człowieka do kolejnego świecie w sensu czasowego pisania książce w niniejszym regionu. Należy przy tymże myśleć, że w wszystkim stanie w jakim pracownik buduje swoją funkcję za granicą obowiązują stawki płacy według niemieckich przepisów (Mindestlohn) a minimalna stawka od 1 stycznia 2019 roku ma 9,19 euro za godzinę pracy brutto dla pracownika delegowanego, przy czym w moc dziedzinach obowiązują wyższe kwoty płacy minimalnej np. w branży budowlanej. Aby oddelegować turysty ze wschodu do pozycji w Niemczech, konieczne jest zdobycie wizy Vander Elst. Istnieje zatem wiza emitowana przez Ambasadę Niemiec w Stolicy. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) określa zasadę swobody świadczenia usług mającą prawo przedsiębiorstwa do realizacji naszych pomocy w kolejnym państwie członkowski Unii Europejskiej. Przedsiębiorca na tej tezie może tymczasowo kierować naszych ludzi bez wymogów uzyskiwania dla nich oddzielnie pozwoleń na pozycję co stanowiło znaczenie gdyby pracownik samodzielnie chciał uzyskać zatrudnienie dokładnie w niemczech bez udziału Polskiego pracodawcy. Kraje członkowskie UE wprowadzają wewnętrzne przepisy, które decydują warunki i zasady na których pracodawcy innych krajów UE mogą wysyłać naszych ludzi do pozycji w ich świecie.

Niemiecka wiza Vander Elst wydawana jest w sensie tymczasowego świadczenia pomocy w Niemczech pracownika, którego do pozycji w Niemczech deleguje Polski pracodawca.

Samo uzyskanie wizy zobowiązuje się ze działaniem kilku wymagań:

Obcokrajowiec musi być zawartą umowę o rzecz czy zajęcie z Polskim pracodawcą, w klubie z tym potrzebuje istnieć ubezpieczony i podejmować minimum od miesiąca u pracodawcy, który zamierza delegować człowieka do pozycji w Niemczech. Wymaga w klubie z ostatnim legalnie być na obszarze Polski, mieć prawo na produkcję. Potrzebny jest fakt organizowany przez Nasz ZUS – zaświadczenie A1 poświadczające, że pracownik podlega Polskiemu prawu w kierunku ubezpieczenia społecznego oraz co istotne aby wystąpić po te teksty konieczne jest wcześniejsze udokumentowane zameldowanie w Polsce oraz uzyskanie Polskiego Certyfikatu Rezydencji Podatkowej, który decyduje koniec w jakim pracownik pokrywa się z osiąganych dochodów.

Uzyskanie ludziach tych faktów istnieje kilka tygodni także w wypadku braku konieczności uzupełniania braków dla uzyskania któregoś z obowiązujących dokumentów może złapać się w ok. 4 tygodniach od czasu zatrudnienia człowieka w Polsce. Ten okres istnieje wyjątkowo niezbędny aby udowodnić, że funkcja w Niemczech nie jest oryginalnym celem zatrudnienia pracownika a od razu po zatrudnieniu nie pewno on pozostać legalnie wysłany za granicę. Pracownik człowiek istnieje na zawodowe w Polsce oraz jego produkcja za granicą ma cel jedynie tymczasowy także w ramach naszej rzeczy w Polsce został delegowany do czynienia naszych obowiązków na gruncie Niemiec okazjonalnie np. przez 3 miesiące. Wniosek o danie wizy Vander Elst należy po wcześniejszym zarejestrowaniu się online złożyć w Ambasadzie Niemiec w Warszawie wraz z opłatą 75 euro (równowartość w złotych polskich). Agencja Work Holding za pomoc przy kompletowaniu i budowaniu wniosku pobiera od pracodawcy dodatkową stawkę za usługę w wysokości 250 zł netto za jednego pracownika.

Agencja Pracy Tymczasowej Work Holding, umożliwia Polskim pracodawcom pomoc we każdych formalnościach i pozytywne delegowanie naszych ludzi do Kariery w Niemczech. Nasza radę jest kompleksowa – od silnej oraz mocnej rekrutacji pracowników z końców takich jak Ukraina, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja czy Nasza poprzez porady prawne oraz usługa w załatwieniu wszystkich obowiązujących w toku delegowania pracowników tekstów i wizy Vander Elst, aż po rozliczanie kadrowo księgowe.

Do wniosku należy dołączyć: dwa efekty w stylu niemieckim, aktualne fotografie biometryczne, paszport, udokumentowanie pobytu i praktyce u pracodawcy, umowa pracodawcy z marką z nowego państwa UE, pismo od firmy świadczącej usługi oraz dokument A1 oraz kartę EKUZ.

Pracodawca delegujący ludzi musi również zgłosić ten fakt w niemczech w pozostałych pracach w relacje od wielu czynników, które indywidualnie mogą chcieć poszczególnego zgłoszenia:

Zollamt – Niemiecki Urząd Celny, na internetowym portalu zgłoszeniowym należy zgłosić delegowanych pracowników wielu dziedzin.

SOKA-Bau – Zgłaszamy pracowników branży budowlanej (oraz dotyczy elektryków). Niemiecka kasa urlopowa do jakiej należy też odprowadzać składkę na odpoczynek.

Finanzamt – Niemiecki Urząd Skarbowy, BG-Bau – ubezpieczyciel wypadkowy branży budowlanych, Deutsche Rentenversicherung – Ubezpieczenia Społeczne, Urząd meldunkowy (pracownicy stojący w niemczech ponad 3 miesiące podlegają meldunkowi)

Pracownik delegowany do pozycji w Niemczech podlega przepisom w kierunku płacy minimalnej według niemieckich przepisów Mindestlohn. Płaca minimalna dzieli się w relacje od części i np. ogólna cena to minimum 9,19 euro brutto za godzinę pracy a dla branży budowlanej toż w relacje od kwalifikacji minimum 12,20 euro brutto za godzinę pracy. Niemieckie urzędy jak też same nazwy do pozycji w których zatrudnieni są delegowani przykładają ogromną rolę do ocen czy pracownicy otrzymują płacę wspólną z niemieckimi przepisami. Na bieżąco badane są płatności wynagrodzenia, listy płac, godziny pracy i nawet polskie deklaracje podatkowe pracowników. Pewną część wypłaty dla pracownika można wypłacić a w całości ryczałtu czy diety czy w możliwość niepodlegającą opodatkowaniu.

Mimo zatrudnienia pracownika przez Rodzimą firmę, pracownikowi delegowanemu przysługuje gwarancja warunków funkcji oraz płacy minimalnej według przepisów kraju do jakiego stał delegowany, czyli tutaj Niemiec. Pracownikowi przysługuje także urlop w formacie płynącym z przepisów niemieckich.

Zachęcamy do pomocy oraz współpracy zainteresowanych przedsiębiorców a dodatkowo Niemieckie firmy zainteresowane pracownikami delegowanymi z Własnych spółek.

Źródło artykułu Praca dla Ukraińców w Niemczech